Najważniejsze parametry betonu towarowego

Beton to najpopularniejszy materiał budowlany na świecie, a jego znaczenie w Polsce jest równie duże. Beton towarowy to beton dostarczany na plac budowy przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, które zapewniają wysoką jakość i odpowiednie właściwości tego materiału. W poniższym artykule omówimy najważniejsze parametry betonu towarowego, które mają istotne znaczenie dla projektantów, wykonawców i inwestorów.

Klasa wytrzymałości betonu towarowego

Klasa wytrzymałości betonu towarowego to jeden z kluczowych parametrów określających jego jakość. Definiuje ona maksymalne naprężenie, jakiemu może ulec beton, zanim ulegnie zniszczeniu. Klasy wytrzymałości oznaczane są literą C oraz liczbami oznaczającymi średnią wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania betonu, wyrażoną w megapaskalach (MPa). Im wyższa klasa wytrzymałości, tym większe obciążenia może przenosić dany beton.

Przykłady klas wytrzymałości to C12/15, C25/30 czy C50/60. Co więcej, wytrzymałość betonu można zwiększyć również poprzez dodanie do niego specjalnych dodatków. Są to substancje, które dodaje się do betonu w celu zmodyfikowania jego właściwości. Mogą one wpłynąć na przyspieszenie lub opóźnienie twardnienia betonu, zwiększenie jego mrozoodporności czy wodoprzepuszczalności, a także poprawić jego trwałość.

Konsystencja i skład betonu

Konsystencja betonu to właściwość określająca stopień jego plastyczności, a więc zdolność do łatwego formowania i układania. Beton towarowy o odpowiedniej konsystencji jest łatwiejszy w pracy dla betoniarzy, co wpływa na efektywność i jakość wykonanych elementów. Konsystencja mierzona jest przy pomocy tzw. stożka Abramsa, a wyniki wyrażone są w centymetrach opadu stożka. Im większy opad, tym bardziej płynna konsystencja.

Wartości konsystencji dzielą się na cztery klasy, od F0 do F3. Skład betonu towarowego ma ogromne znaczenie zarówno dla jego właściwości, jak i trwałości oraz wytrzymałości konstrukcji budowlanej. Obejmuje on proporcje poszczególnych składników, tj. cementu, kruszywa, wody oraz dodatków chemicznych czy domieszek mineralnych. Dobór właściwego składu zależy od rodzaju betonu oraz wymagań dotyczących jego właściwości.